Om Sveriges officiella statistik

CSN är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom studiestödsområdet. Här kan du läsa om vad det innebär att vara en statistikansvarig myndighet.

Som statistikansvarig myndighet har vi ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Vår statistik ska också utan avgift vara offentlig och även finnas tillgänglig i elektronisk form, bland annat här på webbplatsen.

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

Symbol Sveriges officiella statistik

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på Sveriges officiella statistik.

Senast uppdaterad: 2016-04-19