Studerande utomlands

Här hittar du statistik som berör utlandsstudier. Du kan exempelvis få information om hur många som studerat i utlandet fördelat på världsdelar och länder.

Du kan också se vilken typ av studier som bedrivits, det vill säga gymnasienivå, eftergymnasial nivå, utbytesstudier, språkkurser och free-movers. Dessutom finns det en särskild redovisning av utbytesstuderande och språkstuderande.

Du kan välja att se tabellerna i antingen pdf-format eller Excel-format. För att kunna öppna pdf-filer måste du ha gratisprogrammet Adobe Reader installerat i din dator.
Ladda ner Adobe Reader

Tabeller i pdf-format

Tabeller i excel-format

Definitioner

Utbytesstuderande

Utbytesstuderande är de studerande som studerar vid högskola eller universitet i Sverige där en del av utbildningen är förlagd utomlands och sker inom ramen för ett utbytesprogram eller ett bi- eller multilateralt högskoleavtal.

Free-movers

I de tabeller som presenteras här är free-movers de studerande som erhållit studiemedel för utlandsstudier på eftergymnasial nivå och där studierna inte kan hänföras till utbytesstudier och språkkurser.

Språkkurser

En språkkurs vänder sig till studerande som inte har det studerade språket som modersmål. I regel läses en språkkurs för att ge möjlighet till högre studier i studielandet. Före den 1 juli 2015 klassades alla förberedande språkkurser som eftergymnasiala.

Från och med den 1 juli 2015 bedöms utbildningsnivån för språkkurser utifrån kursens innehåll. De flesta språkkurser CSN har utrett bedöms vara på gymnasienivå. Språkkurser som ger rätt till akademiska poäng bedöms vara på eftergymnasial nivå. Det nya regelverket innebär även att studerande som är under 20 år inte kan få studiemedel för språkkurser på gymnasienivå, utan får i stället ansöka om studiehjälp.

Det språk som studeras behöver inte längre ha officiell status i studielandet inom EU, EES och Schweiz för att ge rätt till studiestöd, medan kravet på språkets officiella status gäller för studier utanför EU, EES och Schweiz.

Vid införandet av det nya regelverket gäller vissa övergångsregler. Det gamla regelverket gäller för ansökningar som gjorts före den 1 juni 2015.

Senast uppdaterad: 2017-08-07