Aktuella upphandlingar

Här hittar du all information om CSN:s upphandlingar inklusive förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och eventuella förtydliganden.

Våra upphandlingar genomförs i enlighet med gällande regelverk. Den lag som främst reglerar upphandlingsarbetet är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, som i sin tur bygger på ett antal EG-direktiv. Du kan läsa mer om detta på webbplatsen för Konkurrensverket.

Majoriteten av våra upphandlingar görs via de statliga ramavtal som finns tecknade inom olika områden.

När vi har pågående upphandlingar visar vi de här.

Frågor

Om du har frågor om upphandlingar inom CSN, hör av dig via e-post till upphandling@csn.se.