Utskickade remisser

Här kan du ta del av de remisser som CSN skickat ut under det senaste året.

Innan CSN beslutar om nya föreskrifter och allmänna råd, ska myndigheten utreda konsekvenserna av förslagen och dokumentera dem i en konsekvensutredning. CSN ska därefter ge dem som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs av förslagen tillfälle att yttra sig i frågan. CSN skickar därför ut förslag och konsekvensutredningar på remiss till berörda myndigheter, organisationer med flera.

Datum när remissen skickades ut Remiss Sista dag för att lämna synpunkter till CSN CSN:s sammanställning av de synpunkter som har kommit in
2017-10-23

Förslag till ändring av CSN:s föreskrifter om återbetalning av annuitetslån och studielån

Missiv (pdf, nytt fönster)

Konsekvensutredning (pdf, nytt fönster)

2017-11-13
2017-05-22

Förslag till föreskrifter om studiestartsstöd med mera

Missiv studiestartsstöd med sändlista (pdf, nytt fönster)

Konsekvensutredning studiestartsstöd CSN (pdf, nytt fönster)

Konsekvensutredning återbetalning CSN (pdf, nytt fönster)

2017-06-05 Sammanställning remissvar (pdf, nytt fönster)
2016-10-04

Ändring av CSN:s föreskrifter om återbetalning av studielån

Missiv (pdf, nytt fönster)

Konsekvensutredning (pdf, nytt fönster)

CSNFS 2001-3 - 2016-0 (pdf, nytt fönster)

CSNFS 2001-4 - 2016-0 (pdf, nytt fönster)

CSNFS 2001-5 - 2016-0 (pdf, nytt fönster)

2016-11-01
2016-05-04

Ändring av Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel

Missiv (pdf, nytt fönster)

Konsekvensutredning (pdf, nytt fönster)

2016-05-25
2016-02-03

Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om utländska medborgares rätt till studiestöd

Missiv (pdf, nytt fönster)

Konsekvensutredning (pdf, nytt fönster)

2016-03-04
2015-03-11

Förslag till ändrade föreskrifter om studiemedel vid utlandsstudier.

Missiv (pdf, nytt fönster)

Förslag till föreskrifter och allmänna råd (pdf, nytt fönster)

Konsekvensutredning (pdf, nytt fönster)

2015-04-07
2015-04-13

Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier.

Missiv (pdf, nytt fönster)

Konsekvensbeskrivning (pdf, nytt fönster)

2015-04-24
2015-07-14

Förslag till ändrade föreskrifter om förtur till det högre bidragsbeloppet m.m.

Missiv (pdf, nytt fönster)

Konsekvensutredning (pdf, nytt fönster)

2015-08-14
2015-10-16

Förslag till ändrad föreskrift om fastställande av årsbelopp med hänsyn till inkomst för låntagare bosatta utomlands.

Missiv (pdf, nytt fönster)

Författningsförslag (pdf, nytt fönster)

Konsekvensutredning (pdf, nytt fönster)

2015-11-06
2015-11-02

Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för försäkring vid utlandsstudier m.m.

Missiv (pdf, nytt fönster)

Konsekvensutredning (pdf, nytt fönster)

2015-11-24
Senast uppdaterad: 2017-10-26