Om webbplatsen

CSN:s ambition är att ha en så tillgänglig webbplats som möjligt. Det ska exempelvis vara lätt att ta del av vår information oavsett vilken webbläsare du har.

Det ska inte heller spela någon roll om du surfar på mobiltelefonen eller om du är synskadad och använder en skärmläsare.

För att uppnå denna höga nivå på tillgänglighet är webbplatsen byggd utifrån riktlinjer och standarder för tillgänglighet.

Struktur

Det ska vara enkelt att hitta på webbplatsen. Därför är innehållet strukturerat utifrån våra största målgrupper. Vi strävar också efter att alla texter ska vara lätta att förstå. För att ytterligare underlätta, finns en del av informationen även på lättläst svenska.

Tillgänglighet

Du kan anpassa webbplatsen utifrån dina behov. Det kan du läsa mer om på sidan Användningstips och tillgänglighet.

Senast uppdaterad: 2013-02-19