Om våra e-tjänster

Här ser du en sammanställning över de tjänster som finns i Mina sidor.

De tjänster som visar personliga uppgifter kräver att du kan identifiera dig. Med ett mobilt bank-id kan du använda alla tjänster i Mina sidor. Du har också tillgång till CSN:s app.

Om e-legitimation

CSN:s app för Mina sidor

Personligt
Tjänst Beskrivning Inloggning Finns i CSN:s app
Min profil Här ändrar du personliga uppgifter och väljer hur du vill ha dina utskick från CSN. e-leg/
personlig kod
nej
Mina meddelanden Här hittar du dina meddelanden från CSN. e-leg/
personlig kod
nej
Beställ personlig kod Här beställer du en personlig kod. Ingen inloggning nej
Studera
Tjänst Beskrivning Inloggning Finns i CSN:s app
Ansök om studiemedel Här ansöker du om studiemedel, för studier både i Sverige och utomlands.

e-leg/
personlig kod

nej
Grundläggande rätt - utländska medborgare Här lämnar du som är utländsk medborgare uppgifter till CSN så att vi kan pröva om du har grundläggande rätt till svenskt studiestöd.

e-leg/
personlig kod

nej
Vad händer med min ansökan? Här ser du vad som händer med din ansökan om studiemedel när du skickat in den till CSN. e-leg/
personlig kod
nej
Lämna fler uppgifter Om vi har frågat efter fler uppgifter från dig, kan du lämna dem här. e-leg nej
Ändra utbildning, bidrag och lån Här ändrar du uppgifter om din skola eller utbildning. Du kan också ändra hur mycket bidrag och lån du vill ha. e-leg/
personlig kod
nej
Ändra inkomst Här ändrar du dina inkomstuppgifter. e-leg/
personlig kod
nej
Meddela studieavbrott Här anmäler du om du slutat studera. e-leg/
personlig kod
nej
Meddela övriga ändringar Här meddelar du övriga ändringar som påverkar din rätt till studiemedel. e-leg nej
Lämna studieförsäkran Här lämnar du din studieförsäkran. e-leg/
personlig kod
ja
Utbetalningar Här ser du när dina pengar kommer och hur mycket du får. e-leg/
personlig kod
ja
Vilken inkomst får jag ha? Här ser du hur hög inkomst du får ha utan att det påverkar dina studiemedel. e-leg/
personlig kod
ja
Använda veckor med studiemedel Här ser du hur många veckor du fått studiemedel och hur många du har kvar. e-leg/
personlig kod
ja
Använt lån för undervisningsavgift Här ser du dina maxbelopp och hur mycket du lånat  till undervisningsavgift. e-leg/
personlig kod
nej
Räkna ut hur mycket du kan få Här kan du räkna ut hur mycket studiemedel du kan få och hur din återbetalning kan komma att se ut. ingen inloggning (loggar du in kan du få dina egna uppgifter ifyllda) nej
Betala tillbaka
Tjänst Beskrivning Inloggning Finns i CSN:s app
Aktuell skuld Här ser du hur stor din skuld är just i dag. e-leg/
personlig kod
ja
Vad ska jag betala under året? Här ser du vad och när du ska betala samt vilket konto- och OCR-nummer du ska använda vid internetbetalning. e-leg/
personlig kod
ja
Har mina inbetalningar kommit in? Här ser du när pengarna kommit in till CSN och räknats av mot din skuld. e-leg/
personlig kod
ja
Ändra till månadsbetalning Här kan du ändra till att betala en gång i månaden. e-leg/
personlig kod
nej
Flytta fram en betalning Här kan du flytta fram en betalning, en månad, en gång per år. e-leg/
personlig kod
nej
Ansök om att betala mindre Du som har svårt att betala kan här ansöka om att betala mindre (nedsättning).

e-leg/
personlig kod

nej
Vad händer med min ansökan? Här ser du vad som händer med din ansökan om nedsättning när du skickat in den till CSN. e-leg/
personlig kod
nej
Lämna fler uppgifter Om vi har frågat efter fler uppgifter från dig, kan du lämna dem här. e-leg/
personlig kod
nej
Ändra inkomst Här kan du ändra din inkomst om du har ett beslut om att betala mindre på grund av din inkomst. e-leg/
personlig kod
nej
Beställ blanketter om återbetalning Här beställer du blanketter som gäller återbetalningen av ditt lån. e-leg/
personlig kod
nej
Valutaomvandlare Här kan du räkna om utländska inkomster till svenska kronor ingen inloggning nej
Räkna ut hur mycket du ska betala tillbaka Här kan du räkna ut hur din återbetalning påverkas om du exempelvis gör en extra inbetalning eller om du söker nedsättning. ingen inloggning (loggar du in kan du få dina egna uppgifter ifyllda) nej
Betala med kort Här kan du som bor utomlands betala med kort till CSN. e-leg/
personlig kod
nej
Senast uppdaterad: 2015-06-29