Har du tillräckliga studieresultat?

För att få nya studiemedel måste du klara kraven på studieresultat. Om du söker studiemedel för första gången, behöver du inte redovisa några tidigare studieresultat.

Krav på studieresultat

Studieresultat är det resultat du klarat på en kurs eller utbildning. Om du läser en utbildning vid en yrkeshögskola (YH-utbildning), får du studiemedel utifrån hur många poäng du ska läsa under ett visst antal veckor.

För övriga utbildningar får du studiemedel utifrån din utbildningsplan. När du söker studiemedel på nytt måste du visa att du klarat de studier som du senast fick studiemedel för. Du kan få studiemedel om du studerat i den takt som står i din utbildningsplan. Med detta menas att

  • du bör klara samtliga kurser utan att studierna försenas. Det är skolan som bedömer om du klarat studierna enligt utbildningsplanen.
  • vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.

Vi prövar studieresultaten

När du ansöker om nya studiemedel prövar vi om du har tillräckliga studieresultat för att få nya studiemedel. Vi prövar studieresultaten för de veckor du senast fick studiemedel.
Vi prövar studieresultaten

När studieresultaten inte räcker

Om dina studieresultat inte räcker för att få nya studiemedel, måste du läsa in det du saknar innan du kan få nya studiemedel. Har du särskilda skäl till att du inte klarat resultatkraven, kan vi ta hänsyn till det när vi prövar din ansökan. De studiemedel du redan fått får du behålla, om du varit registrerad på och läst alla kurser du fått studiemedel för.
När studieresultaten inte räcker

Avbrott i dina studier

Om du avbrutit dina studier och vill söka nya studiemedel, måste du kunna intyga att du klarat dina studier för perioden till och med avbrottet. Om du betalar tillbaka de studiemedel du fått fram till avbrottet, prövar vi inte studieresultaten för den tiden.
Avbrott i dina studier

Intyga studieresultat

Om du läser på högskolans basår, en yrkeshögskoleutbildning eller en annan eftergymnasial utbildning, behöver du vanligtvis inte skicka in några uppgifter om dina studieresultat. Då får vi uppgifterna automatiskt från din skola.

Om du läser på en kompletterande utbildning, måste du dock  intyga dina studieresultat på en särskild blankett. Blanketten hittar du i menyn till höger.

Senast uppdaterad: 2013-02-26