Viktigt att du anmäler ändringar

Har du avbrutit dina studier? Eller läser du färre poäng? Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka din rätt till studiemedel eller hur mycket studiemedel du kommer att få.

Meddela CSN om du

  • avbryter dina studier
  • minskar antalet poäng du läser och studerar med en lägre studietakt
  • byter skola eller utbildning
  • får ändrad inkomst som påverkar din rätt till studiemedel
  • gör ett uppehåll i dina studier i sju dagar eller mer (gäller även tillfällig vård av barn eller vård av närstående)
  • börjar studera igen efter ett uppehåll i mer än sju dagar
  • gör något annat som har betydelse för din rätt till studiemedel.

Ditt ansvar att anmäla ändringar

Det är du som ansvarar för att CSN har rätt uppgifter om dina studier. Om du fått för mycket studiemedel utbetalt för att du missat att anmäla en ändring, måste du betala tillbaka det du fått för mycket. Du får dessutom betala ränta. Betala därför tillbaka pengarna direkt.
Anmäl ändringar

Senast uppdaterad: 2014-11-13