Ska du studera i sommar?

Om du ska studera i sommar kan du få studiemedel för dina studier. Här kan du läsa om vilka krav som gäller samt vad du behöver tänka på.

För att du ska få studiemedel för studier i sommar, måste följande krav vara uppfyllda:

  • Kursen som du ska läsa måste ge rätt till studiemedel.
  • Du måste studera i minst tre veckor under en sammanhängande period mellan juni-augusti. Läser du en kurs eller utbildning som är uppdelad på flera perioder, måste en av dessa perioder vara under minst tre sammanhängande veckor.

Du måste även uppfylla andra krav för att få studiemedel.
Vad krävs för att få studiemedel?

Sommarkurs

För sommarkurser gäller att

  • skolan måste ha rapporterat in kursen som en sommarkurs till CSN
  • du ska vara registrerad på kursen.

För att du ska få dina pengar, måste du lämna in din studieförsäkran när kursen startat. Det kan du göra tidigast den första dagen på sommarterminen.
Om sommarstudier

När du ansöker om studiemedel

När du söker studiemedel ska du använda tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor. Om du ska studera på sommaren och sedan även under höst- och vårtermin är det bra att söka för alla studieperioder (sommarstudierna och höst-och vårterminen) på en gång.
Hur du ansöker (högskola)

Hur vi prövar studieresultaten vid sommarstudier

CSN prövar alltid dina studieresultat från din senaste period med studiemedel, när du söker studiemedel för sommarstudier. Tidigare har vi inte prövat resultaten om du sökt studiemedel för sommarstudier och haft studiemedel för perioden direkt före sommaren.
Vi prövar studieresultaten (högskola)

Senast uppdaterad: 2015-04-28