Större möjligheter till merkostnadslån för undervisningsavgift

Den 1 juli 2015 ändras reglerna för merkostnadslånet för undervisningsavgift, vilket gör att det blir möjligt att låna mer. Det införs också ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier som även du som studerar vid en skola i Sverige kan söka om du gör en del av din utbildning utomlands.

Riksdagen har beslutat att studiestödet ska vara mer enhetligt för studier i Sverige och utomlands. Detta är en av anledningarna till att reglerna ändras den 1 juli 2015. Regeländringarna gäller främst utlandsstudier, men de ändringar som vi beskriver här gäller även för dig som studerar i Sverige.

Mer flexibelt merkostnadslån för undervisningsavgift

Idag kan du som mest låna 1 350 kronor per vecka för undervisningsavgifter. Det innebär att om du läser under 20 veckor, kan du som mest låna 27 000 kronor (1 350 x 20) för undervisningsavgift.

I och med de nya reglerna blir merkostnadslånet för undervisningsavgift mer flexibelt. För studieperioder som påbörjas efter den 1 juli kommer du att ha ett maxbelopp som du kan fördela under din studietid. På eftergymnasial nivå är maxbeloppet cirka 340 000 kronor för alla år du studerar, om du inte tagit lån för undervisningsavgift tidigare. Det innebär att om du ska gå en treårig utbildning på eftergymnasial nivå som kostar 100 000 kronor per år, kommer du att kunna låna till hela undervisningsavgiften. På gymnasial nivå är maxbeloppet cirka 114 000 eller 170 000 kronor beroende på vilken tidigare utbildning du har.

Detta gäller inte om du går en utbildning som är kortare än 13 veckor på heltid eller motsvarande.

Om du fått merkostnadslån för undervisningsavgifter tidigare, räknas det av från ditt maxbelopp.

Ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier införs

För studieperioder som påbörjas efter den 1 juli 2015 kan du söka merkostnadslån för utlandsstudier om du exempelvis ska göra ett examensarbete eller praktik utomlands. Det är ett nytt merkostnadslån som ska täcka ökade kostnader för att bo och studera utomlands. Lånet är under år 2015 på 556 kronor per vecka. Du kan också söka lånet om du studerar på distans mot ett utländskt universitet. Däremot kan du inte få lånet om du bor utomlands och studerar på distans mot ett svenskt universitet.

Lånet justeras till studieomfattningen. Det innebär att du får låna mindre om du studerar på deltid, jämfört med om du studerar på heltid.

Hur ansöker du?

Från och med den 1 juni 2015 går det att ansöka om det nya merkostnadslånet för utlandsstudier och ansöka om merkostnadslånet för undervisningsavgift enligt de nya reglerna. Om du redan fått ett beslut om studiemedel för höstterminen 2015, måste du skicka in en ny ansökan för att få studiemedel enligt de nya reglerna.

Läs mer

Läs mer om nya regler för merkostnadslån för studier i Sverige

Läs mer om övriga nya regler

Senast uppdaterad: 2015-03-12