Studieuppehåll

Om du gör ett uppehåll i studierna under terminen, ska du meddela det till oss direkt. Då har vi större möjlighet att ändra dina kommande utbetalningar av studiemedel, så att du inte behöver betala tillbaka de pengarna.

Här kan du läsa om vad du ska göra vid ett kortare eller längre studieuppehåll.

Kortare studieuppehåll

Du ska alltid meddela CSN om du gör ett studieuppehåll i sju dagar eller mer under terminen. Det kan exempelvis vara att du tar ledigt från skolan och reser utomlands under några veckor.

Studieuppehåll på grund av sjukdom

Om studieuppehållet beror på att du blivit sjuk, behöver du inte meddela CSN. Då ska du i stället sjukanmäla dig hos Försäkringskassan. Under tiden du är sjuk kan du få behålla dina studiemedel.
Om du blir sjuk

Studieuppehåll på grund av vård av barn eller närstående

Om studieuppehållet beror på vård av barn eller närstående, ska du meddela CSN. Under tiden du vårdar barn eller närstående kan du få behålla dina studiemedel.
Vård av barn
Vård av närstående

Hur meddelar du ändringen?

Du kan meddela oss genom

  • tjänsten Meddela övriga ändringar i Mina sidor
  • brev - glöm inte att skriva under
  • e-post
  • telefon.

Du hittar tjänsten Meddela övriga ändringar i menyn till höger. Telefonnummer och adresser till CSN finns under Kontakta oss.

Vad händer efter ändringen?

När CSN får veta att du gjort ett studieuppehåll fattar vi ett nytt beslut om dina studiemedel. Det kan innebära följande:

  • Du får mindre pengar i dina kommande utbetalningar.
  • Du får inte några fler utbetalningar, om du redan fått de pengar du har rätt till.
  • Du får ett återkrav, om du fått för mycket pengar utbetalt.

Vad händer om du inte meddelar ändringen?

Vi kontrollerar dina lämnade uppgifter med skolans uppgifter om hur många poäng du läser och vilken studietid du har. Om det visar sig att du fått för mycket studiemedel, kommer du att få ett återkrav. Då måste du även betala ränta och en expeditionsavgift.
Om du inte anmäler ändringar

Längre studieuppehåll

Om du inte studerar med studiemedel, behöver du inte heller meddela CSN om du gör ett studieuppehåll under en eller flera terminer.

Tänk på att ett längre studieuppehåll kan påverka tidpunkten för när du ska börja betala tillbaka ditt lån.
När börjar du betala?

Senast uppdaterad: 2013-02-26