Betala lån och återkrav

Det finns tre olika lån och de har olika regler för hur du ska betala tillbaka.

Hur du betalar tillbaka beror på när du studerat:  

  • Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)
  • Lån 1 januari 1989-30 juni 2001 (studielån)
  • Lån före 1989 (studiemedel).

Om du studerar nu är det alltså ett annuitetslån du har. Det är det lånet vi berättar om här.

När börjar du betala?

Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter det att du senast hade studiemedel. Om du har studiemedel under en vårtermin, börjar du betala tillbaka i januari redan året efter. Har du däremot studiemedel under en hösttermin, dröjer det ytterligare ett år innan du börjar betala.

Du måste betala tillbaka ditt lån även om du exempelvis inte fått något arbete. Men du kan då ansöka om att få betala mindre.

Du betalar på lånet i högst 25 år och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år. Du har möjlighet att dela upp din betalning på mellan ett och tolv betalningstillfällen per år.

Exempel - Matilda studerar våren 2017

Matilda har studiemedel för vårterminen 2017 och slutar sedan att studera. Hon börjar därför betala på sitt lån i början av 2018.

Om du studerar igen

Om du blivit återbetalningsskyldig och sedan studerar med studiestöd igen, får du ingen ny betalningsfri period när du avslutat de nya studierna.

Börja studera igen?

Hur mycket ska du betala?

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år (årsbeloppet) beror bland annat på

  • hur mycket du lånat
  • hur länge du ska betala på ditt lån
  • hur hög räntan är. Räntan fastställer regeringen varje år. Den beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad under de senaste tre åren. Räntan är 0,34 procent under 2017.

Vi räknar alltså ut hur mycket du ska betala utifrån en speciell annuitetsformel. Det innebär att årsbeloppet i regel ökar år för år.

Exempel - Lars lånar 20 veckor per termin i 3 år

Lars är född 1991 och börjar studera hösten 2017. Han läser på en utbildning som är 3 år och han tar fullt lån, det vill säga för 20 veckor per termin. I januari 2021 måste han börja betala tillbaka sitt lån. Hans skuld är då cirka 215 000 kronor och han får en återbetalningstid på 23 år. Det belopp som Lars ska betala första året blir cirka 7 600 kronor, förutsatt att räntan är densamma.

Kan du påverka din skuld?

Du kan på olika sätt påverka hur stor din skuld blir. Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden. Det är dock vissa saker du behöver tänka på om du vill Begränsa din skuld.

Exempel - Ulrika lånar 20 veckor per termin i 4,5 år

Ulrika är född 1996 och börjar studera hösten 2017. Hon läser på en utbildning som är 4,5 år och tar fullt lån, det vill säga för 20 veckor per termin. Hon börjar betala tillbaka sitt lån år 2023. Hennes skuld är då cirka 322 000 kronor och hon får en återbetalningstid på 25 år. Det belopp som Ulrika ska betala första året blir cirka 10 700, förutsatt att räntan är densamma.

Exempel - Jesper lånar 10 veckor per termin i 4,5 år

Jesper är född 1996 och börjar studera hösten 2017. Han läser på en utbildning som är 4,5 år och väljer att bara låna 10 veckor per termin. Han börjar betala tillbaka sitt lån år 2023. Hans skuld är då cirka 161 000 kronor och han får en återbetningstid på 18 år. Det belopp som Jesper ska betala tillbaka första året blir cirka 7 900 kronor, förutsatt att räntan är densamma.

Återkrav

Om du fått mer studiemedel än du har rätt till, kräver vi tillbaka pengarna. Det kallas för återkrav. Har du svårt att betala hela återkravet på en gång, kan du ansöka om att få dela upp betalningen. För att vi ska kunna pröva om du kan få en betalningsplan, måste du utförligt redogöra för dina inkomster och utgifter.

Senast uppdaterad: 2017-05-23