Återkrav

Återkrav innebär att du måste betala tillbaka studiemedel du fått från CSN men inte haft rätt till. Det kan vara både bidrag och lån.

Du kan få ett återkrav om du exempelvis

  • avbrutit dina studier
  • studerat i mindre omfattning än vad du skrivit i din ansökan om studiemedel
  • haft högre inkomst än vad du meddelat CSN.

Avbrutna studier
Heltid eller deltid?
Ändrad inkomst

Hur betalar du?

Du ska betala till det bankgironummer som står på ditt inbetalningskort.

Räntor och avgifter

Förutom det belopp som du ska betala tillbaka måste du också betala ränta och en expeditionsavgift för återkravet. Under 2017 är räntan 2,88 procent. Du kan dra av räntan i deklarationen. Expeditionsavgiften är 100 kronor per återkrav och år.

Har du svårt att betala?

Normalt ska du betala hela återkravsskulden på en gång, senast den dag som står på inbetalningskortet. Om du har svårt att betala, kan du i vissa fall få en betalningsplan och dela upp betalningen. När vi prövar om du kan få en betalningsplan ser vi på hela din ekonomiska situation. Kontakta CSN om du vill ansöka om en betalningsplan.

Kontakta oss direkt

Det är viktigt att du kontaktar oss direkt om du har svårt att betala. Om du låter bli att betala, riskerar du att dina skulder går till Kronofogden. Då tillkommer det räntor och avgifter. Dessutom kan du få en betalningsanmärkning.
Om du har återkrav

Ditt ansvar att anmäla ändringar till CSN

Tänk på att alltid anmäla till CSN om det händer något förändras som kan påverka din rätt till studiemedel. Genom att anmäla ändringar i god tid slipper du problem med dina studiemedel.
Anmäl ändringar

Senast uppdaterad: 2016-12-07