Flykting i Sverige

Sverige vill att alla ska kunna studera för att förbättra sina möjligheter till ett arbete. Därför kan du få bidrag och låna pengar när du studerar. CSN är den myndighet i Sverige som har hand om bidrag och lån för studier.

Har du rätt till svenskt studiestöd?

Om Migrationsverket bedömt att du är flykting eller skyddsbehövande har du rätt till svenskt studiestöd. Du har också rätt till svenskt studiestöd om du fått uppehållstillstånd av Migrationsverket på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Du måste ha ett giltigt uppehållstillstånd. Det spelar ingen roll om tillståndet är tidsbegränsat eller permanent.

Du kan också få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig ett uppehållstillstånd som tidsbegränsats eller beviljats enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Om ditt uppehållstillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd om du har ansökt om ett nytt uppehållstillstånd innan det förra tillståndet slutat gälla. Det krävs då också att din nya ansökan gäller för samma slags tillstånd som det förra, eller ett nytt tillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Asylsökande har normalt inte rätt till studiestöd.

CSN prövar din rätt till svenskt studiestöd och prövar även om du uppfyller övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.

Vad är studiemedel?

Studiemedel består av två delar – bidrag och lån. Bidraget är pengar som du får, men lånet behöver du betala tillbaka. Om du har barn kan du få extra bidrag. Du väljer själv om du vill låna pengar eller inte. Du kan också välja att låna mindre pengar än vad du har rätt till. På lånet måste du betala ränta. Det är regeringen som bestämmer räntan. I år (2017) är räntan 0,34 procent.

Vad krävs för att få studiemedel?

När CSN har bedömt att du har rätt till svenskt studiestöd, prövar vi om du uppfyller övriga krav för att få studiemedel. Det kan exempelvis vara att den utbildning du ska gå ger rätt till studiemedel och att du studerar tillräckligt mycket.

Vad krävs för att få studiemedel?

Hur ansöker du?

Studiemedel söker du i Mina sidor här på webben. För att kunna ansöka behöver du en e-legitimation eller en personlig kod från CSN.

Söka studiemedel

Betala tillbaka studielån

De pengar som du har lånat måste du betala tillbaka med ränta. Detta gäller även om du skulle flytta från Sverige. Om du flyttar måste du meddela din nya adress till CSN.

Hur mycket du betalar tillbaka varje år beror på:

  • hur mycket du har lånat
  • hur hög räntan är
  • hur många år du har på dig att betala tillbaka lånet.

Du börjar vanligtvis betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader från det att du senast fick studiemedel från CSN. Du betalar på ditt lån i högst 25 år, och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år.

Om du får svårt att betala tillbaka, exempelvis för att du inte har någon inkomst, kan du ansöka om att få betala mindre under en period. Det är CSN som beslutar om du kan få betala mindre.

Läs mer

God man till ensamkommande barn

Information om Sverige

Senast uppdaterad: 2017-07-04