För dig som har barn

Du som har barn och studerar kan få tilläggsbidrag.

Tilläggsbidragets storlek beror på om du studerar på heltid eller deltid och på hur många barn du har. Tilläggsbidraget påverkar inte bostadsbidraget.

Tilläggsbidrag för studier på heltid och deltid 2017, kronor
Studieomfattning 100 % 75 % 50 %
Antal veckor 1 4 1 4 1 4
1 barn 147 588 112 448 71 284
2 barn 241 964 183 732 120 480
3 barn 290 1 160 218 872 146 584
4 barn 339 1 356 253 1 012 172 688
5 barn 388 1 552 288 1 152 198 792

Kan du få tilläggsbidrag?

För att du ska kunna få tilläggsbidrag, krävs det att

  • du är vårdnadshavare för det barn du söker tilläggsbidrag för. Bidraget får du till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år.
  • du har studiemedel för de veckor du söker tilläggsbidrag.  

Exempel - Patrik får tilläggsbidrag efter registreringen som vårdnadshavare

Malin och Patrik som inte är gifta beräknas att få ett barn i september 2017. Som mamma registreras Malin automatiskt som vårdnadshavare från och med den dag då barnet föds. Eftersom Malin och Patrik inte är gifta, måste de anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet. Det tar normalt cirka tre veckor att registrera detta. Patrik, som söker tilläggsbidrag för höstterminen 2017, kan få tilläggsbidraget från och med den vecka han blir registrerad som vårdnadshavare.

Bara en förälder kan få tilläggsbidraget

Om både du och den andre föräldern (vårdnadshavaren) studerar, kan bara en av er få bidraget under samma tid. Den av er som först får ett beslut om studiemedel får tilläggsbidraget.

Om du och den andre föräldern är folkbokförda på olika adresser, lämnas tilläggsbidraget till den av er som barnet är folkbokfört hos. Om ni är överens kan i stället den andre föräldern få tilläggsbidraget. Detta gäller bara det tilläggsbidrag som ännu inte betalats ut.  

Exempel - Ulla får tilläggsbidraget i stället för Sven

Ulla och Sven är skilda. De är båda vårdnadshavare för deras gemensamme son Erik som bor hos Ulla. Sven ansöker om och får studiemedel och tilläggsbidrag. Ulla som också studerar lämnar senare in en ansökan om tilläggsbidrag. Eftersom Erik bor hos Ulla, är det i stället hon som får tilläggsbidraget.

Hur söker du tilläggsbidrag?

Du ansöker om tilläggsbidrag i tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor.

Om du har vårdnaden om barn som bor utomlands, måste du skicka med ett intyg som visar att du är vårdnadshavare. Det kan vara ett intyg från den myndighet som sköter folkbokföringen i landet.

Frågor om barn och studier

Du hittar mer information om studiemedel, föräldrapenning och barn under Frågor och svar.

Senast uppdaterad: 2016-12-22