Belopp deltidsstudier

Illustration som visar bidrag och lån
Här kan du läsa hur mycket du kan få när du studerar på deltid.

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill.

Genom att låna färre veckor än vad du har rätt till kan du påverka hur stor din skuld blir. Läs mer på sidan Begränsa din skuld.

Studiemedel när du studerar på deltid, 75 procent, 2017

1 vecka, kr 4 veckor, kr 20 veckor, kr
Bidrag 533 2 132 10 660
Lån 1 344 5 376 26 880
Totalt 1 877 7 508 37 540
Eventuella tillägg
1 vecka, kr 4 veckor, kr 20 veckor, kr
Tilläggsbidrag
1 barn
112 448 2 240
Tilläggsbidrag
2 barn
183 732 3 660
Tilläggsbidrag
3 barn
218 872 4 360
Tilläggslån 667 2 668 13 340
Merkostnadslån beloppen varierar* beloppen varierar* beloppen varierar*

* Beloppen beror bland annat på vilken typ av extra kostnader du har.

Studiemedel när du studerar på deltid, 50 procent, 2017

1 vecka, kr 4 veckor, kr 20 veckor, kr
Bidrag 353 1 412 7 060
Lån 901 3 604 18 020
Totalt 1 254 5 016 25 080
Eventuella tillägg
1 vecka, kr 4 veckor, kr 20 veckor, kr
Tilläggsbidrag
1 barn
71 284 1 420
Tilläggsbidrag
2 barn
120 480 2 400
Tilläggsbidrag
3 barn
146 584 2 920
Tilläggslån 443 1 772 8 860
Merkostnadslån beloppen varierar* beloppen varierar* beloppen varierar*

* Beloppen beror bland annat på vilken typ av extra kostnader du har.

Läs om

Exempel - Tamara läser på deltid

Tamara läser på deltid 50 procent och har bidrag och lån. Hon har två barn. För varje period på fyra veckor får hon totalt 5 496 kronor. Av detta är 1 412 kronor bidrag, 3 604 kronor lån och 480 kronor tilläggsbidrag för barnen.

Senast uppdaterad: 2017-11-17