Belopp heltidsstudier

Här hittar du information om hur mycket du kan få när du studerar på heltid.

Illustration som visar bidrag och lån

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill.

Genom att låna färre veckor än vad du har rätt till kan du påverka hur stor din skuld blir. Läs mer på sidan Begränsa din skuld.

Studiemedel när du studerar på heltid, 2017
1 vecka, kr 4 veckor, kr 20 veckor, kr
Bidrag 712 2 848 14 240
Lån 1 792 7 168 35 840
Totalt 2 504 10 016 50 080
Eventuella tillägg
1 vecka, kr 4 veckor, kr 20 veckor, kr
Tilläggsbidrag
1 barn
147 588 2 940
Tilläggsbidrag
2 barn
241 964 4 820
Tilläggsbidrag
3 barn
290 1 160 5 800
Tilläggslån 877 3 548 17 740
Merkostnadslån beloppen varierar* beloppen varierar* beloppen varierar*

* Beloppen beror bland annat på vilken typ av extra kostnader du har.

Exempel - Mario läser på heltid

Mario läser på heltid och har bidrag och lån. Han har två barn. För varje period på fyra veckor får Mario totalt 10 980 kronor. Av detta är 2 848 kronor bidrag, 7 168 kronor lån och 964 kronor tilläggsbidrag för barnen.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2017-11-17