För dig som får extra kostnader

Du som har extra kostnader i samband med studierna kan ansöka om merkostnadslån. Villkoren för att få lånet och hur mycket du kan låna beror på vilka kostnader du har.

Du kan ansöka om merkostnadslån för

Kan du få merkostnadslån?

För att få merkostnadslån krävs det normalt att du har studiebidrag och studielån för de veckor du söker merkostnadslån.

Om du har särskilda skäl kan du få merkostnadslån även om du inte har studiemedel under hela den tid du studerar.

Hur ansöker du?

Du ansöker om merkostnadslån i tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor. Din ansökan måste ha kommit in till CSN inom den period du har studiemedel. Om din ansökan kommer in senare, kan du få merkostnadslån för högst fyra veckor bakåt i tiden.

Exempel - Malin ansöker om merkostnadslån i slutet av terminen

Malin har studiemedel från vecka 3 till vecka 23. För att få merkostnadslån för alla veckor måste hon ansöka om merkostnadslån senast vecka 23.

Exempel - Juha skickar in sin ansökan efter studierna

Juha har studiemedel från vecka 3 till vecka 23 och han skickar in sin ansökan om merkostnadslån vecka 25. Juha kan därför bara få merkostnadslån för vecka 22 och 23. Det beror på att han kan få merkostnadslån endast fyra veckor bakåt i tiden och under den tid han har studiemedel.

Senast uppdaterad: 2015-05-30