Utlandsstudier

Om en del av din utbildning är förlagd utomlands räknas den delen som utlandsstudier. Då kan du ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier för denna period.

Det kan exempelvis vara att du gör praktik i utlandet. Merkostnadslånet för utlandstudier är ett lån du kan få för att kompensera ökade kostnader för att bo och studera utomlands.

Du måste ha det ordinarie studielånet under de veckor som du söker merkostnadslånet för.

Så här mycket kan du låna

Hur mycket du kan låna beror på om du läser på heltid eller deltid.

Lånebelopp per vecka, 2017
Studieomfattning Merkostnadslån för
utlandsstudier, kr
Heltid, 100 procent 560
Deltid, 75 procent 425
Deltid, 50 procent 268

Exempel – Lena ska göra praktik utomlands

Lena går utbildningen Hotel Management vid en Yrkeshögskola.  Hon ska göra sin praktik i Barcelona under 10 veckor i mars-maj. Hon söker merkostnadslån för utlandsstudier för att kompensera ökade kostnader för att bo och studera där.

Lena får bidrag på 712 kronor per vecka samt studielån på 1 792 kronor per vecka. Hon får även 560 kronor per vecka i merkostnadslån för utlandsstudier under 10 veckor.

Hur ansöker du?

Om du gör din praktik utomlands ska du ansöka om studiemedel för studier i Sverige. Detta eftersom du fortfarande studerar vid en svensk skola. I din ansökan kommer du att få en fråga om du vill ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier.

Om du däremot ska studera en hel termin vid en utländsk skola via ett utbyte med din svenska skola, ska du ansöka om studiemedel för studier i utlandet.

Senast uppdaterad: 2016-12-22