Distansutbildning

Du kan ta merkostnadslån för enstaka övernattningar på studieorten, om du läser en utbildning vid en svensk skola som enligt kursplanen är en distansutbildning.

Som mest kan du låna 564 kronor per vecka för övernattning.

Vid distansstudier kan du dessutom ta merkostnadslån för dina resor till och från utbildningsorten.
Resor

Exempel - Fatima har kostnader för övernattning

Fatima studerar på distans under 20 veckor. Hon har 4 övernattningar på studieorten och betalar  500 kronor per natt dem. Fatimas kostnader är på totalt 2 000 kronor. Hon får lån för hela beloppet eftersom det understiger maxbeloppet på 564 kronor per kalendervecka.

Har du sökt studiemedel före den 1 juni 2015?

Reglerna för merkostnadslån för distansutbildning har ändrats. Om du har sökt studiemedel före den 1 juni 2015 gäller .

Senast uppdaterad: 2016-12-07