Andra kostnader

Du kan även ta merkostnadslån för vissa andra kostnader när du studerar.

Prövningen för merkostnadslån är restriktiv, vilket innebär att det är svårt att få lån för andra kostnader. Det viktigaste kravet är att du måste ha särskilda skäl.

Följande krav gäller:

  • Kostnaden måste vara nödvändig för att du ska kunna studera.
  • Kostnaden kan inte täckas på något annat sätt, exempelvis med ordinarie studiemedel eller med ett annat statligt bidrag.
  • Kostnaden tas inte ut av skolan utan av en organisation eller myndighet.
  • Du måste skicka med ett intyg som visar dina kostnader.

Exempel - Albin studerar till pilot

Albin ska bli pilot och går en trafikflygarutbildning. Han kan då ta merkostnadslån för de flesta kostnader till Transportstyrelsen, det vill säga för provavgifter, för certifikat och behörigheter samt för läkarundersökningar under utbildningstiden.

Senast uppdaterad: 2015-05-30