Resor

Du kan ta merkostnadslån för olika resor som du har i samband med dina studier.

De resor som du kan ta lån för är

  • pendlingsresor under studietiden
  • studie- och praktikresa
  • tur-och-retur-resa mellan Sverige och studielandet.

Pendlingsresor under studietiden

Om du inte bor på studieorten kan du få merkostnadslån för resekostnader mellan din bostad och skolan. Detta gäller inom hela EU/EES och i Schweiz. Exempelvis kan du få lån för pendlingsresor om du bor i Köpenhamn och studerar i Malmö. En förutsättning är att du fått studiebidrag och studielån för de veckor du söker merkostnadslånet för.

Så här mycket får du låna

Du får inte låna till hela resekostnaden utan måste själv betala en del av den. Under år 2017 kan du få merkostnadslån för den del av dina resekostnader som överstiger 152 kronor per vecka under din period med studiestöd. Du kan dock högst få 564 kronor per vecka.

Exempel - Urban pendlar mellan Gällö och Östersund

Urban bor i Gällö och studerar i Östersund under 20 veckor. Under terminen måste han köpa månadskort för bussresor för fem månader, dessa kostar 1 050 kronor per månad. Han har alltså resekostnader för totalt: 1 050 x 5 = 5 250 kronor.

En del av kostnaden måste hon betala själv: 152 x 20 = 3 040 kronor. Resten av kostnaden kan han få merkostnadslån för, alltså 2 210 kronor.

Studie- och praktikresa

Du kan få merkostnadslån för rese- och boendekostnader i samband med en obligatorisk studie- och praktikresa. Det är en resa som arrangeras av skolan för en grupp studerande.  Förutsättningarna är att

  • du har studiebidrag under hela studieperioden
  • du har rätt till studielån under minst en vecka under studieperioden

skolan betalar minst hälften av dina kostnader för resa och boende. Skolan måste lämna uppgifter om kostnaderna på blanketten "Merkostnadslån för studie- eller praktikresa". Blanketten finns i menyn till höger.

Så här mycket får du låna

För en studie- och praktikresa kan du låna högst 6 720 kronor per kalenderhalvår.

Exempel - Elsa får halva kostnaden i merkostnadslån

Elsa har en totalkostnad på 10 000 kronor för en obligatorisk praktikresa. Hon ska betala halva kostnaden själv (3 000 kronor för resa och 2 000 kronor för boende). Skolan betalar resten. Eftersom skolan betalar hälften av kostnaden, kan Elsa få 5 000 kronor i merkostnadslån.

Exempel - Line får inte något merkostnadslån

Line har en kostnad för en obligatorisk studieresa på 4 000 kronor. Hon ska betala 1 000 kronor för resan och 1 000 kronor för boendet. Skolan bidrar med 1 000 kronor för resan men inget för boendet. Däremot får Line 1 000 kronor för övriga kostnader. Eftersom skolan inte betalar hälften av kostnaden för resa och boende, kan Line inte få merkostnadslån.

Tur-och-retur-resa mellan Sverige och studielandet

Om dina studier helt eller delvis har förlagts utomlands kan du få lån för resekostnader till och från studielandet. Det kan exempelvis vara att du gör praktik utomlands. Hur mycket du kan låna beror på vilket land du ska resa till.
Resebelopp för olika länder (studerande utomlands)

För att ha rätt till lånet måste du ha

  • studiebidrag under hela studieperioden
  • rätt till studielån i minst en vecka under studieperioden.
Senast uppdaterad: 2017-01-11