Undervisningsavgift

Om du ska studera vid en skola som har rätt att ta ut avgifter för undervisningen, kan du ansöka om merkostnadslån. I Sverige är de flesta utbildningarna vanligtvis kostnadsfria. Vissa skolor har dock rätt att ta ut avgifter för undervisningen. Då kan du ta merkostnadslån för dessa kostnader.

Du kan få merkostnadslån till undervisningsavgifter endast för den tid du har studiemedel.

Du kan aldrig låna mer än den avgift som du ska betala. Du måste också kunna visa hur stor din undervisningsavgift är, exempelvis med en kopia på en faktura eller ett intyg från skolan.

För att ha rätt till lånet måste du ha

  • studiebidrag under hela studieperioden (terminen)
  • rätt till studielån i minst en vecka under studieperioden (terminen).

Så här mycket kan du låna

Hur mycket du kan låna till undervisningsavgift beror på om du ska gå en utbildning som är längre eller kortare än 13 veckor.

Utbildningar på minst 13 veckor - maxbelopp

Om du går en utbildning som är minst 13 veckor på heltid kan du delvis själv välja hur du använder merkostnadslånet till undervisningsavgiften under de år du studerar med studiemedel. Du har då ett maxbelopp som gäller för hela din studietid, som du kan fördela.

Detta innebär att du kan ha möjlighet att låna till hela undervisningsavgiften om du ska gå en utbildning med hög undervisningsavgift under ett begränsat antal terminer. Ska du gå en längre utbildning kan du behöva fördela dina uttag så att lånet räcker för hela utbildningen. Se exempel längre ner på sidan. Det går inte att låna mer än vad den faktiska undervisningsavgiften är för varje termin.

Du har ett maxbelopp för studier på gymnasial nivå och ett annat för studier på eftergymnasial nivå. Maxbeloppen beräknas utifrån det totala antalet veckor som du har rätt till studiemedel samt utifrån prisbasbeloppet.
Beräkning av maxbelopp

Maxbelopp för lån till undervisningsavgift 2017, kronor (SEK)
Eftergymnasial nivå, 240 veckor 344 064
Gymnasial nivå, 80 veckor* 114 688

* Om du saknar treårig gymnasieutbildning och har rätt till 120 veckor med studiemedel på gymnasienivå är ditt maxbelopp 172 032 kronor.

I tjänsten Använt lån för undervisningsavgift i Mina sidor kan du se ditt maxbelopp, hur mycket du använt och hur mycket du har kvar.

Studerat tidigare

Om du tagit lån för undervisningsavgifter tidigare, räknas de av från ditt maxbelopp.

Om du tidigare studerat med studiemedel, men inte tagit lån för undervisningsavgifter, har du fortfarande hela ditt maxbelopp kvar. Antalet använda veckor med studiemedel påverkar inte ditt maxbelopp.

Lånar inte för alla veckor

Du kan bara låna till undervisningsavgift för de veckor du har studiemedel. Om du väljer att ta studiemedel för färre veckor, har du bara rätt till merkostnadslån för undervisningsavgift för motsvarande veckor.

Viktigt att planera

När maxbeloppet är uppnått går det inte att låna något mer för undervisningsavgift. Därför är det viktigt att du planerar dina uttag av lånet, så att det räcker för alla år du tänkt studera. Det är också viktigt att tänka på att lånet ska betalas tillbaka.

Exempel – Cinna ska läsa en maskörutbildning

Cinna ska läsa en maskörutbildning. Det är en ettårig konst- och kulturutbildning på gymnasienivå. Undervisningsavgiften är 45 000 kronor per termin. Maxbeloppet för vad hon kan låna till undervisningsavgift på gymnasial nivå är cirka 114 000 och hon har inte lånat till undervisningsavgifter tidigare. Detta innebär att Cinna kommer att kunna låna till hela utbildningens avgift på 90 000 kronor.

Exempel – Wilma ska börja på en flygarutbildning

Wilma ska gå en tvåårig utbildning till trafikflygare. Utbildningen kostar totalt 680 000 kr. Maxbeloppet för vad hon kan låna till undervisningsavgift på eftergymnasial nivå är cirka 344 000 och hon har inte lånat till undervisningsavgifter tidigare.

Wilma söker lån för halva sitt maxbelopp under första året, det vill säga 170 000 kronor. Hon planerar att låna resterande 170 000 kr till undervisningsavgiften för andra året. Efter de två åren på utbildningen har Wilma förbrukat nästan allt lån hon har rätt till för undervisningsavgifter.

Utbildning kortare än 13 veckors heltidsstudier

Om du ska gå en utbildning som är kortare än 13 veckor på heltid kan du som mest låna 1 433 kronor per vecka till din undervisningsavgift.
Utbildning kortare än 13 veckor

Utbetalning

Merkostnadslånet betalas ut som ett engångsbelopp i samband med terminsstarten om du kan visa att du behöver betala avgiften då. Det visar du exempelvis med en kopia av en faktura eller ett intyg från skolan. Annars betalas lånet för undervisningsavgift ut månadsvis.

Har du sökt studiemedel före den 1 juni 2015?

Reglerna för merkostnadslån för undervisningsavgift har ändrats. Om du har sökt studiemedel före den 1 juni 2015 gäller de tidigare reglerna.

Senast uppdaterad: 2016-12-22