Undervisningsavgift - tidigare regler

Om du ska gå på en skola som har rätt att ta ut avgifter för undervisningen, kan du ansöka om merkostnadslån.

I Sverige är de flesta utbildningarna vanligtvis kostnadsfria. Vissa skolor har dock rätt att ta ut avgifter för undervisningen. Då kan du ta merkostnadslån för dessa kostnader.

Du kan få merkostnadslån till undervisningsavgifter endast för den tid du har studiemedel.

Du kan aldrig låna mer än den avgift som du ska betala. Du måste också kunna visa hur stor din undervisningsavgift är, exempelvis med en kopia på en faktura eller ett intyg från skolan.

Så mycket kan du låna (studier före 1 juli)

För studier före den 1 juli 2015 kan du låna högst 1 350 per vecka. Det innebär att om du ska läsa 20 veckor under en termin, kan du som mest låna 27 000 kronor 1 350 x 20) för undervisningsavgift.

Merkostnadslånet betalas ut som ett engångsbelopp i samband med terminsstarten.

Senast uppdaterad: 2015-05-30