Beräkning av maxbelopp

Här kan du se hur CSN beräknar maxbeloppen för lån till undervisningsavgift.

Maxbeloppen beräknas utifrån det totala antalet veckor som du har rätt till studiemedel samt utifrån det så kallade prisbasbeloppet.

Så här ser beräkningen ut:

3,2 procent av prisbasbeloppet x antal veckor med studiemedel

Prisbasbeloppet är ett belopp som regeringen beslutar om varje år och som hänger samman med det allmänna prisläget. Om det beloppet ändras, ändras även maxbeloppet. Under år 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor.

Beräkning av maxbelopp på olika nivåer
Utbildningsnivå Maxbelopp år 2017
Eftergymnasial nivå
(240 veckor)
0,032 x 44 800 kr x 240 veckor= 344 064 kr
Gymnasienivå
(80 veckor)
0,032 x 44 800 kr x 80 veckor = 114 688 kr
Gymnasienivå
(120 veckor)
0,032 x 44 800 kr x 120 veckor= 172 032 kr


Det finns två olika maxbelopp för gymnasienivå beroende på om du har rätt till 80 eller 120 veckor med studiemedel på gymnasienivå. Hur många veckor du har rätt till beror på om du har en gymnasieutbildning sedan tidigare eller inte.

Äldre än 46 år

Från och med det år du fyller 47 år minskar antalet veckor du får ta studielån. Det innebär även att maxbeloppen för lån till undervisningsavgift minskar.
För dig som fyller 47 eller är äldre

Senast uppdaterad: 2016-12-07