Heltid eller deltid?

Hur mycket studiemedel du får beror bland annat på din studietakt. Den kan vara på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). Om du läser mindre än 50 procent, kan du inte få studiemedel.

Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin. Det är din skola som avgör om dina studier är på heltid eller deltid (50 eller 75 procent). Du kan inte få studiemedel på någon annan studietakt.

Yrkeshögskolan har ett eget poängsystem som innebär att du måste läsa 5 poäng per vecka för att få rätt till studiemedel på heltid. För en termin på 20 veckor motsvarar det 100 poäng.

Vi beräknar studietakten för varje termin

Din studietakt beräknar vi utifrån hur mycket du läser under varje termin, inte under läsåret. Därför är det viktigt att du kontrollerar under vilken termin dina kurser ligger, så att du vet hur mycket studiemedel du har rätt till.

Du får studiemedel för varje hel kalendervecka som du studerar. Om du inte läser hela den första och sista veckan, kan du ändå få studiemedel för en vecka till. Detta gäller om antalet dagar tillsammans är minst sju.

Exempel - Johanna får studiemedel en vecka till

Johanna börjar sin utbildning en onsdag vecka 35 och slutar en tisdag vecka 51. Vecka 35 och 51 är alltså inte hela veckor. Eftersom dagarna i vecka 35 och vecka 51 tillsammans blir sju dagar, får Johanna studiemedel även för vecka 35.

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser. Det innebär att du exempelvis kan få studiemedel på 100 procent även om du läser med en studietakt på 75 procent. CSN gör en individuell prövning i varje enskilt fall.
För dig som har en funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2013-02-18