Inkomst och fribelopp

Du får ha inkomster upp till ett visst belopp under ett kalenderhalvår utan att dina studiemedel minskas. Detta belopp kallas fribelopp.

Fribeloppet varierar beroende på

  • hur många veckor du har studiemedel under ett kalenderhalvår. Fribeloppet blir högre ju kortare studietid du har.
  • om du studerar på heltid eller deltid. Fribeloppet ökar om du studerar på deltid.

Tänk på att detta även gäller för dig som bara har bidragsdelen.

Vad räknas som inkomst?

I tabellen nedan ser du hur hög inkomst du får ha i förhållande till hur många veckor med studiemedel du fått.

Om du tjänar mer än fribeloppet, får du mindre studiemedel.

Exempel på fribelopp 2017
Antal veckor med studiemedel
per kalenderhalvår
Heltid, kr 75 procent, kr 50 procent, kr
5 151 898 157 265 162 700
10 130 193 141 003 151 858
17 99 805 118 236 136 680
18 95 464 114 983 134 512
19 91 123 111 731 132 343
20 86 782 108 478 130 175
21 82 440 105 226 128 007
22 78 099 101 973 125 838
23 73 758 98 721 123 670

Fribelopp per vecka

Hur vet du ditt fribelopp?

Om du har fått ett beslut om studiemedel kan du se ditt fribelopp i Mina sidor eller i CSN:s app. Det står också i ditt beslut. Vill du räkna på hur mycket studiemedel du kan få vid olika inkomster, kan du använda tjänsten Räkna ut hur mycket du kan få. Tjänsterna hittar du i menyn till höger.

Vad händer om du får en högre inkomst?

Om din inkomst under ett kalenderhalvår är högre än fribeloppet, får du mindre studiemedel. Studiemedlen minskar med högst 61 procent av den del av inkomsten som går över fribeloppet. Både bidraget och lånet minskar proportionellt.

Kontroll mot Skatteverket

Vi efterkontrollerar dessutom dina inkomstuppgifter som du lämnat i ansökan om studiemedel genom att jämföra dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter om din taxerade inkomst.
Läs mer på sidan Kontroll av inkomst som du hittar i vänstermenyn.

Kom ihåg att alltid meddela CSN om din inkomst ändras.
Ändrad inkomst

Om du studerar helt utan studiemedel, kan din rätt till ersättning vid exempelvis föräldraledighet och sjukdom påverkas. Läs mer på Gör en sjukanmälan.

Exempel - Ali får högre inkomst

Ali ska under höstterminen 2017 studera 20 veckor på heltid med bidrag och lån. Han kommer då att få 50 080 kronor i studiemedel. I mitten på terminen inser Ali att han under kalenderhalvåret kommer att tjäna 10 000 kronor över fribeloppet. Ali anmäler detta till CSN. Hans studiemedel minskas då med 6 100 kronor till 43 980 kronor under höstterminen.

Vad händer om du avbryter dina studier?

Om du avbryter dina studier ska du anmäla detta till CSN. Då prövar vi hur mycket studiemedel du kan få utifrån den nya, kortare studietiden.
Avbrutna studier

Exempel - Filippa avbryter sina studier

Filippa ska läsa en heltidskurs på 20 veckor under vårterminen 2017. Hennes fribelopp är då 86 782 kronor. Efter 10 veckors studier får hon ett jobb. Filippa anmäler därför att hon avbryter sina studier och att hennes inkomst under kalenderhalvåret kommer att öka till 120 000 kronor. Filippa får då ett nytt beslut från CSN. I och med studieavbrottet får hon studiemedel för bara tio veckor, och samtidigt höjs fribeloppet till 130 193 kronor. Eftersom Filippas inkomst inte är högre än fribeloppet, får hon maximalt studiemedel för 10 veckor.

Senast uppdaterad: 2016-12-22