Längsta tid med studiemedel

Du kan få studiemedel för ett visst antal veckor beroende på vilken nivå du läser på. Hur många veckor du kan få på gymnasienivå beror på din tidigare utbildning. På eftergymnasial nivå kan du få studiemedel i högst 240 veckor.


Veckor på gymnasienivå
Tidigare utbildning Du kan få
Du har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande 80 veckor
Du har inte treårig gymnasieutbildning eller motsvarande 120 veckor

Läs mer om längsta tid med studiemedel på gymnasienivå

Veckor på eftergymnasial nivå

Du kan få studiemedel i högst 240 veckor för studier på eftergymnasiala utbildningar på heltid.

Vilka veckor räknas?

Räkna med alla veckor du använt på varje nivå. De veckor du läst på deltid räknas om till heltidsveckor. Detta gäller för den tid du haft studiemedel.

Du som läser på gymnasienivå ska även räkna med veckor du haft

  • särskilt vuxenstudiestöd (SVUX)
  • särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA).

Vilka veckor räknas inte?

  • När du varit sjukskriven.
  • När du tillfälligt vårdat barn eller närstående.
  • När du fått ett återkrav på studiemedel på grund av att du gjort ett avbrott eller ändrat studieomfattning.

Sjuk, vård av barn eller närstående
Återkrav

Viktigt att tänka på!

Det totala antalet veckor du har att söka studiemedel för gäller både bidrag och studielån. Du kan därför inte ansöka om endast låneveckor om antalet bidragsveckor är slut.

Fler veckor

Om du är över 40 år

Om det finns särskilda skäl kan du som fyllt 40 år få studiemedel i ytterligare 40 veckor. Särskilda skäl kan exempelvis vara att du redan förbrukat dina veckor och att du nu, av arbetsmarknadsskäl, behöver gå en ny utbildning eller en vidareutbildning.
Fler veckor

Om du har synnerliga skäl

Om du har synnerliga skäl kan du få studiemedel för fler veckor. Bedömningen av synnerliga skäl är dock restriktiv. Det innebär att det är mycket svårt att få studiemedel för fler veckor. Ett synnerligt skäl kan vara att din studietid förlängts eller att du varit tvungen att byta studieinriktning på grund av något som du inte kunnat påverka, exempelvis sjukdom, funktionsnedsättning, olycka eller någon annan omständighet.

För att du ska kunna få studiemedel för fler veckor, ska du dessutom ha ett tydligt syfte med extraveckorna. Det kan exempelvis vara att du ska få en viss examen eller behörighet.

Ett annat sätt att få studiemedel under en längre tid är att spara veckor.

Senast uppdaterad: 2016-12-29