Gymnasienivå

Tänk på att du måste räkna bort de veckor du tidigare haft studiemedel för att studera på gymnasienivå.

Läs mer om vilka veckor som räknas på sidan
Längsta tid med studiemedel.

Veckor på gymnasienivå
Tidigare utbildning Du kan få
Du har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande 80 veckor
Du har inte treårig gymnasieutbildning eller motsvarande 120 veckor

Vad räknas som treårig gymnasieutbildning?

Om du har något av följande, räknas det som att du har en treårig gymnasieutbildning:

  • En yrkesexamen eller högskoleförberedande examen från gymnasieskolans nationella program.
  • Ett studiebevis från gymnasieskolans nationella program. Om du har läst ett reducerat program eller har streck i något ämne räknas det inte som en treårig gymnasieutbildning.
  • Ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella eller specialutformade program.
  • Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning på komvux eller statlig vuxenutbildning.
  • Ett avgångsbetyg från en tre- eller fyraårig linje i gymnasieskolan.

Betygen behöver inte vara godkända.  Även om du har fått betyget 1, IG (icke-godkänd), F, underkänd eller motsvarande i samtliga ämnen räknas det som att du har en gymnasieutbildning.

Det räknas också som att du har en treårig gymnasieutbildning om du har läst klart någon av följande utbildningar:

  • Ett gymnasieprogram på en godkänd fristående skola, riksinternatskola eller svensk utlandsskola samt vissa internationella skolor.
  • En annan utbildning på gymnasienivå i Sverige som ger gymnasiekompetens.
  • En allmän kurs på folkhögskola som har gett dig grundläggande behörighet för högskolestudier.
  • En utbildning utomlands som ger behörighet för högskolestudier i det landet eller i Sverige.

Inte heller i dessa fall behöver du ha godkända betyg.

Ett slutbetyg från gymnasieskolans individuella program motsvarar vanligtvis en treårig gymnasieutbildning. Vi gör dock en individuell prövning av dessa ärenden. Kontakta CSN om du är osäker på vad din utbildning motsvarar.

Ett slutbetyg från gymnasiesärskolan motsvarar inte en treårig gymnasieutbildning.

Exempel - Alice ska studera på en konstutbildning

Alice har gått en treårig gymnasieutbildning. Efter gymnasiet kompletterade hon ett antal ämnen på komvux och tog då studiemedel i 40 veckor. Nu ska Alice läsa en tvåårig konstutbildning på gymnasienivå och söker studiemedel igen.

Eftersom hon har en treårig gymnasieutbildning har hon rätt till studiemedel i 80 veckor på gymnasienivå. Dessa veckor minskas med de veckor hon använde på komvux (80 - 40). Hon har alltså kvar 40 veckor och kan bara få studiemedel för halva konstutbildningen .

Exempel - Joseph ska gå en dansutbildning

Joseph har ett avgångsbetyg från en tvåårig gymnasieutbildning. Han söker för första gången studiemedel för att studera på gymnasienivå på komvux (40 veckor). Joseph har inte rätt till ett slutbetyg, och han kan därför få studiemedel i högst 120 veckor för studier på gymnasienivå.

Efter det att Joseph har avslutat sina komvuxstudier, söker han studiemedel för en tvåårig dansutbildning på gymnasienivå (80 veckor). Joseph får studiemedel för hela utbildningen, eftersom han har 80 gymnasieveckor kvar (120 - 40).

Senast uppdaterad: 2014-09-01