Vad krävs för att få studiemedel?

När du ansöker om studiemedel finns det ett antal krav du måste uppfylla.

Kraven skiljer sig åt beroende på om det är första gången du söker studiemedel eller om du tidigare haft studiemedel.

Har du aldrig haft studiemedel?

Första gången du söker studiemedel prövar CSN

 • om utbildningen ger rätt till studiemedel
 • om du uppfyller ålderskraven
 • om du studerar i tillräcklig omfattning (minst 50 procent)
 • om du studerar i minst tre veckor
 • vilken tidigare utbildning du har på grundskole- eller gymnasienivå.

Om du är utländsk medborgare, prövar vi också din grundläggande rätt till studiestöd.

Har du tidigare haft studiemedel?

Om du tidigare haft studiemedel prövar CSN dessutom att du

 • har tillräckliga studieresultat från tidigare studier
 • har skött återbetalningen av dina studielån
 • inte har obetalda återkrav för mer än ett halvår
 • inte har använt för många veckor med studiemedel.

När kan du inte få studiemedel?

Du kan inte få studiemedel om du samtidigt har

 • studiehjälp
 • aktivitetsstöd
 • sjuk-, aktivitets- eller rehabiliteringsersättning
 • utvecklingsersättning
 • etableringsersättning
 • korttidsbidrag
 • studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land.

Du kan inte heller få studiemedel om du studerar på en uppdragsutbildning eller läser en utbildning till reserv- eller yrkesofficer. Detta gäller också om du läser en forskarutbildning och samtidigt är eller har varit anställd som doktorand.

Om du är intagen på en kriminalvårdsanstalt och studerar på grundskole- eller gymnasienivå kan du inte få studiemedel. Studerar du på eftergymnasial nivå kan du få studiebidrag men inte studielån. Avtjänar du straffet utanför anstalten exempelvis genom övervakning, kan du få både studiebidrag och studielån.

Studera utan studiemedel

Om du studerar utan studiemedel, tänk då på att din rätt till ersättning vid exempelvis föräldraledighet och sjukdom kan påverkas. Läs mer på Gör en sjukanmälan.

Senast uppdaterad: 2016-12-29