Åldersgränser

Det finns både en nedre och en övre åldersgräns för studiemedel. Den övre åldersgränsen är olika för bidraget och lånet.

Nedre åldersgräns

Om du studerar på gymnasienivå kan du få studiemedel tidigast från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. Detta innebär att du kan få studiemedel tidigast från vecka 27 det år du fyller 20. Före det kan du bara få studiehjälp.

Du som är under 20 år och går på högskolans basår kan också välja att studera med antingen studiehjälp eller studiemedel.
Läs mer om studiehjälp

För eftergymnasiala utbildningar finns det inte någon nedre åldersgräns.

Övre åldersgräns

Det finns en gräns för hur gammal du får vara för att få studiemedel. Bidragsdelen kan du få till och med det år du fyller 56, men rätten att låna begränsas redan från det år du fyller 47. Detta innebär att antalet veckor du kan få studielån minskar successivt från det år du fyller 47.
För dig som fyller 47 eller är äldre

Senast uppdaterad: 2014-06-25