Vi prövar studieresultaten

För att få nya studiemedel måste du kunna visa att du klarat av dina studier. När du söker studiemedel igen prövar vi om du uppfyllt kravet på studieresultat. Första gången du söker studiemedel gör vi inte någon prövning.

Vi prövar studieresultaten för de veckor du senast fick studiemedel. Om du senast fick ett beslut om studiemedel för 40 veckor, är det resultaten från den perioden vi prövar. Ett läsår är vanligtvis 40 veckor.

Läs mer om att läsa in studieresultat som du saknar

Då prövar vi inte studieresultat

Vi prövar inte dina studieresultat

  • om det är första gången du söker studiemedel.
  • om du fått studiemedel för en del av en studieperiod (termin) och nu ansöker om fler veckor med studiemedel för samma studieperiod.
  • om du avbrutit dina studier och fått återkrav på studiemedel. Vi prövar då bara studieresultaten för den period du faktiskt studerade.
  • under perioder du varit helt sjukskriven. Sjukperioden måste då vara godkänd av Försäkringskassan.
  • under perioder du tillfälligt vårdat barn eller närstående. Perioden måste då vara godkänd av CSN.
  • om det var mer än tio år sedan du studerade med studiemedel. Detta gäller för studier efter den 1 juli 2013.

Studieresultat som är äldre än tio år

För studier efter den 1 juli 2013 prövar vi inte studieresultaten om det var mer än tio år sedan du studerade med studiemedel. Det måste ha gått mer än tio år mellan den sista veckan som du hade studiemedel och den första veckan som du nu ansöker om studiemedel för.

Intyga studieresultat

Om du senast studerade med studiemedel på en utbildning på eftergymnasial nivå som inte var en högskoleutbildning, måste du själv skicka in ett intyg som visar dina studieresultat. Detta gäller också om du studerat utomlands.

Senast uppdaterad: 2014-02-24