Läsa in studieresultat som du saknar

Om du inte har tillräckliga studieresultat när du skickar in din ansökan, måste du läsa in det som du saknar.

Om du klarar resultatkraven inom de fyra första veckorna på terminen, får du nya studiemedel för hela terminen. Det betyder att du får studiemedel för alla veckorna på terminen, alltså även för de fyra första.

Om du däremot inte klarar tillräckliga resultat senast fyra veckor in på terminen, kan du få avslag på din ansökan om studiemedel. När du uppnått resultatkravet kan du få studiemedel igen, men tidigast från och med veckan efter du klarade resultatet.

Om du saknar tillräckliga studieresultat vid terminsstarten

För att du ska kunna få nya studiemedel, måste du läsa in de studieresultat som du saknar.

Om du läser på en yrkeshögskola och saknar tillräckliga studieresultat, måste du läsa in lika många poäng som du saknar.

Om du läser på en utbildning utan poängsättning och du ligger efter enligt utbildningsplanen, är det din skola som bedömer hur många heltidsveckor du måste läsa in.

Exempel - Håkan klarar resultatkravet fyra veckor in på terminen

Håkan läser på en yrkeshögskola och söker studiemedel från och med vecka 36. Under förra läsåret klarade han bara 350 poäng, trots att kravet var 400 poäng. Under vecka 39 klarar han ytterligare 50 poäng. Håkan kan därför få studiemedel från terminsstarten vecka 36.

Om du byter utbildningsform

Du behöver inte uppnå resultatkravet inom samma utbildningsform som tidigare. Du kan exempelvis byta från studier på högskola till yrkeshögskola för att läsa in de poäng som du saknar. Om du byter utbildningsform undersöker vi först hur många poäng du ligger efter på den tidigare utbildningen. Därefter räknar vi ut hur många heltidsveckor eller poäng detta motsvarar på den nya utbildningen. Det gör vi eftersom olika utbildningsformer har olika poängberäkning per vecka. Exempelvis motsvarar en veckas heltidsstudier 1,5 högskolepoäng på högskola, 20 poäng på komvux och 5 poäng på yrkeshögskola.

Exempel - Josefin klarar inte resultatkravet på högskola och byter till yrkeshögskola

Josefin har studerat på högskola under ett läsår. Hon saknar 15 högskolepoäng (hp) och kan därför inte få nya studiemedel. Josefin börjar i stället studera på yrkeshögskola, men utan studiemedel. När hon klarat 50 poäng (motsvarar 15 hp), skickar hon in en ny ansökan. Hon får då studiemedel från och med veckan efter hon klarade poängen.

15 högskolepoäng = 10 veckors heltidsstudier
50 poäng på yrkeshögskola = 10 veckors heltidsstudier

Om du studerar utomlands

Om du studerar utomlands räknas poängen olika beroende på vilket land du läser i. Läser du exempelvis en språkkurs i utlandet, rapporterar skolan inte dessa studier i poäng. Då måste du i stället kunna visa upp ett intyg från skolan där de bedömer hur många veckor du klarat.

Senast uppdaterad: 2013-02-18