Studier som ger rätt till studiemedel

Det är regeringen eller YH-myndigheten som bestämmer vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel.

Här kan du se vilka utbildningar som är godkända och vilka typer av studier du kan få studiemedel för.

Godkända utbildningar

Du kan få studiemedel för följande utbildningar:

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan (YH) omfattar eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar. Tidigare kallades de KY-utbildningar.
Läs mer om yrkeshögskolan

Högskolans basår

Högskolans basår är en ettårig utbildning som du läser för att få behörighet till fortsatta studier.
Läs mer om högskolans basår

Kompletterande utbildningar

Kompletterande utbildningar är oftast yrkesutbildningar som inte anordnas av en kommun, ett landsting eller staten, utan har en privat ägare.
Läs mer om kompletterande utbildningar

Andra eftergymnasiala utbildningar

Det finns några andra eftergymnasiala utbildningar som ger rätt till studiemedel men som inte ger några högskolepoäng.
Läs mer om andra eftergymnasiala utbildningar

Lista över utbildningar

I bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) finns alla utbildningar som ger rätt till studiemedel listade. Till studiestödsförordningen (2000:655)

Olika typer av studier

Här ser du vad som gäller för olika typer av studier.

Distansstudier

Du kan få studiemedel för distansstudier. Då gäller samma regler som för vanliga studier.

Sommarstudier

Du kan få studiemedel för sommarstudier. Du måste då studera i minst tre sammanhängande veckor under perioden juni-augusti. Tänk på att kontrollera att sommarkursen ger rätt till studiemedel.

Självstudier inför omtentamen

Du kan inte få studiemedel om du studerar till en omtentamen utan att vara registrerad på en kurs.

Uppdragsutbildning

Du kan inte få studiemedel för en uppdragsutbildning. Med uppdragsutbildning menas en utbildning som någon har beställt av exempelvis en myndighet, kommun eller arbetsgivare. Det kan vara en skräddarsydd kurs som ett företag beställer för sina anställda.

Senast uppdaterad: 2013-04-22