Barns dödsfall

Du har rätt att behålla dina studiemedel under två veckor om du inte kunnat studera på grund av att ditt barn under 18 år avlidit. De veckorna räknas då inte som använda med studiemedel. Dessutom blir kravet på studieresultat lägre.

Villkor

För att få behålla studiemedlen med dessa förutsättningar ska du

 • vara förälder eller kunna jämställas med en förälder
 • helt ha avstått från att studera under högst två veckor.
 • ha anmält frånvaro i tid.

Som förälder räknas barnets mamma, pappa eller adoptivförälder.

Följande personer jämställs med en förälder:

 • förälders man, fru eller partner som bor tillsammans med föräldern
 • förälders sambo
 • särskilt förordnad vårdnadshavare som har hand om barnet
 • blivande adoptivförälder
 • familjehemsförälder.

Du får behålla dina studiemedel under högst två veckor. Om både du och barnets andra förälder studerar, kan båda två få behålla studiemedlen under högst två veckor. Studieuppehållet får du göra tidigast dagen efter dödsfallet och senast 90 dagar efter.

Det här behöver du göra

 • Du anmäler ditt studieuppehåll till CSN genom att ringa, e-posta eller skicka brev till oss. Det kan du göra upp till två år efter dagen för dödsfallet. Vi kan inte godkänna en anmälan som kommer in senare, oavsett skäl till förseningen.
 • Du kan också anmäla dödsfallet genom att skicka in blankett (2438) "Anmälan om frånvaro i samband med barn under 18 år avlidit". Blanketten skickar du till: CSN i Lund, Knut den stores torg 2, 222 21 LUND. Länk till blankett
 • Gäller din anmälan ett barn som avlidit före födseln och saknar personnummer, måste du styrka dödsfallet med ett intyg. Det gäller även utlandsbosatta barn som saknar svenskt personnummer.

Varför är det viktigt att anmäla?

Lägre resultatkrav

Veckorna du gjort studieuppehåll räknas också bort när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre.

Veckorna räknas inte som använda

De veckor du gjort studieuppehåll på grund av att ditt barn avlidit räknas inte som använda veckor med studiemedel. Det innebär att vi inte tar med dem när vi räknar hur många veckor du haft studiemedel.

Om du väljer att göra studieuppehåll enstaka dagar, räknar vi ihop dem.

Studielån kan skrivas av

Har du studiemedel med både bidrag och lån, kan vi även skriva av den lånedel som har betalats ut under högst två veckor, då har gjort ett studieuppehåll på grund av att ditt barn avlidit. De delar av ditt lån som vi skriver av, behöver du inte betala tillbaka till CSN.  Du behöver inte ansöka särskilt om detta, det prövar vi automatiskt i efterhand. Vi skickar ett särskilt beslut till dig, när delar av lånet har skrivits.

Om du blir sjukskriven

Om du blir sjukskriven en längre tid på grund av att ditt barn avlidit kan du få behålla dina studiemedel även under den tiden.
Studiemedel vid sjukskrivning

Telefonnummer och adresser till CSN hittar du under Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2016-09-02