Om du blir sjuk

Du kan få behålla dina studiemedel om du är sjuk och inte kan studera. Dessutom blir kravet på studieresultat lägre. Om du är sjuk en längre tid kan även lånedelen skrivas av.

Merkostnadslån för exempelvis resor och dubbel bosättning kan däremot påverkas om du är sjuk en längre tid.

Villkor

För att få studiemedel utifrån reglerna om sjukdom måste

  • Försäkringskassan ha godkänt din sjukperiod
  • du vara helt oförmögen att studera
  • din ansökan om studiemedel kommit in före den första sjukdagen (gäller inte om du är sjuk redan vid studiestarten).

Om du är sjukskriven på deltid kan du bara få studiemedel för den tid du studerar, inte för den tid du är sjukskriven.

Det här behöver du göra

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan så snabbt som möjligt, helst redan första sjukdagen. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första sjukdagen, måste du ha särskilda skäl för att Försäkringskassan ska kunna godkänna sjukperioden.

Gör en sjukanmälan

Trygghetsregler

När du får studiemedel under sjukdom

  • räknas inte veckorna som använda veckor med studiemedel
  • blir kravet på studieresultat lägre
  • kan lånedelen skrivas av vid längre sjukskrivning.

Trygghetsregler vid sjukdom

Sjuk vid terminsstart

Om du har fått ett beslut om att du får studiemedel, men är sjuk när terminen eller kursen startar, måste du lämna en särskild studieförsäkran till CSN. Blanketten hittar du i menyn till höger under Lästips & blanketter. För att få din första utbetalning måste du även vara antagen på den kurs eller det program du ska läsa.

Avbrutna studier

Om du inte återgår till studierna när du blir frisk, ska du meddela ditt studieavbrott till CSN. Det gör du enklast i Mina sidor.
Avbrutna studier

Arbetar och studerar med studiemedel samtidigt

Om du arbetar samtidigt som du studerar med studiemedel, kan du få ersättning från Försäkringskassan för förlorad inkomst. Det kallas för sjukpenning.
Arbete och studier

Senast uppdaterad: 2016-02-22