Arbete och studier

Om du blir sjuk och arbetar samtidigt som du studerar med studiemedel, kan du få ersättning från Försäkringskassan för förlorad inkomst. Det kallas för sjukpenning.

När du studerar är det Försäkringskassan som beslutar hur mycket du får i sjukpenning utifrån dina inkomster under studietiden. De prövar då om du är förhindrad att både studera och arbeta. Du kan läsa mer om reglerna för sjukpenning på Gör en sjukanmälan.

Exempel - Egil blir sjuk och kan inte studera eller arbeta

Egil studerar med studiemedel och arbetar extra som personlig assistent. Han blir sjuk och anmäler detta till Försäkringskassan. De beslutar att han inte kan studera eller arbeta. Egil får fortsatta studiemedel under tiden han är sjuk och dessutom sjukpenning för den tid han inte kan arbeta.

Exempel - Sarah skadar två fingrar och kan inte arbeta

Sarah studerar med studiemedel och arbetar extra med att plocka varor på ett lager under kvällar och helger. Hon råkar ut för en olycka och skadar två fingrar. Sarah anmäler detta till Försäkringskassan. De beslutar att hon har rätt till sjukpenning för det arbete hon inte kan utföra men att hon fortfarande kan studera. Sarah måste därför fortsätta studera för att ha rätt till studiemedel.

Senast uppdaterad: 2015-12-07