Vård av barn

Du kan få behålla studiemedlen om du är hemma för vård av sjukt barn och inte kan studera. Som vård av barn räknas också de dagar du som barnets andra förälder är ledig vid ditt barns födelse.

Villkor

För att få behålla studiemedlen utifrån reglerna om vård av barn ska

 • du helt avstå från att studera
 • barnet vara under 12 år.

Dessutom behöver något av följande villkor uppfyllas:

 • Barnet är sjukt eller smittat.
 • Barnets ordinarie vårdare är sjuk eller smittad.
 • Barnet ska besöka förebyggande barnhälsovård.
 • Barnets andra förälder besöker läkare med ett annat av familjens barn. Det barnet måste vara under 12 år eller i vissa fall under 16 år.
 • Du som barnets andra förälder tar ut dagar vid ditt barns födelse. Vid adoption har båda föräldrarna motsvarande rätt för ett barn som ännu inte fyllt 10 år.

Om du har ett barn med en funktionsnedsättning kan det även finnas andra situationer som ger rätt att behålla studiemedlen. Kontakta CSN för mer information.

Det här behöver du göra

 1. Anmäl vård av barn till CSN så snabbt som möjligt, helst redan första vårddagen, genom att ringa eller skicka e-brev. Telefonnummer och e-postadress hittar du under Kontakta oss. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första vårddagen, måste du ha särskilda skäl för att vi ska kunna godkänna hela vårdperioden.
 2. Skicka in blanketten "Försäkran vid tillfällig vård av barn" (2409W) när vårdperioden är slut. Den hittar du i menyn till höger. Om studieuppehållet är längre än en vecka, ska du skicka med ett läkarintyg.

Trygghetsregler

När du får studiemedel vid vård av barn

 • räknas inte veckorna som använda veckor med studiemedel
 • blir kravet på studieresultat lägre
 • kan lånedelen skrivas av vid längre tids frånvaro.

Trygghetsregler vid vård av barn

Begränsat antal veckor

Hur många veckor du sammanlagt får behålla studiemedlen vid vård av barn är olika beroende på vad anledningen är.

Antal veckor med studiemedel vid vård av barn
Orsak Max antal veckor per år och barn
Vård av sjukt eller smittat barn 24*
Ordinarie vårdaren sjuk eller smittad 12
Barns födelse eller adoption 2

*Om du har ett barn med en allvarlig sjukdom, kan du få behålla studiemedlen under längre tid.

Frågor om barn och studier

Du hittar mer information om studier och barn under Frågor och svar.

Senast uppdaterad: 2016-06-14