Hur ansöker du?

När du söker studiemedel använder du tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor.

Du fyller i din ansökan i olika steg. För varje steg finns hjälplänkar och lästips som du kan använda.

Använd e-legitimation

Använd gärna ett mobilt bank-id eller en annan e-legitimation när du söker studiemedel. Då kan du lägga till bilagor, skriva under och skicka in din ansökan direkt på webben. Det går snabbt och du slipper ordna med papper och frimärken. Med en e-legitimation sköter du enkelt de flesta av dina ärenden i Mina sidor.
Om e-legitimation

Om du inte har någon e-legitimation, kan du söka studiemedel med din personliga kod. Då måste du skriva ut din ansökan, skriva under den och skicka in med post till CSN. Har du inte tillgång till någon skrivare, kan du beställa en utskrift. Din personliga kod får du i samband med att du söker studiemedel första gången. Du kan också beställa en kod i Mina sidor.

När ansöker du?

Du kan söka studiemedel när som helst under året. Men du kan bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till oss. Du kan söka studiemedel även om du ännu inte vet om du blivit antagen till den utbildning du sökt. Om du ska läsa flera terminer är det bra om du söker för hela läsåret. Som längst kan du söka för ett år i taget.

Illustration som visar för hur långt tillbaka du kan få studiemedel

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk efter att du börjat studera, måste din ansökan ha kommit in till oss före den första sjukdagen. Annars kan du inte få studiemedel under tiden du är sjuk.
Om du blir sjuk

Utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare prövar CSN först om du har rätt till svenskt studiestöd.
Hur ansöker du? (utländsk medborgare)

Senast uppdaterad: 2015-08-12