TUFF

TUFF är en teckenspråksutbildning för föräldrar med ett barn som är beroende av teckenspråk för att kunna kommunicera. När du deltar i utbildningen kan du få TUFF-ersättning från CSN.

Mer information om TUFF-utbildningar finns på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

TUFF-ersättning

Du kan få

  • 120 kronor per timme om du förlorar arbetsinkomst för att du deltar i utbildningen
  • reseersättning för vissa resor i samband med utbildningen.

Du ansöker om TUFF-ersättning på en blankett som du får från utbildningsanordnaren. Skicka din ansökan till CSN i Eskilstuna.

Kontakta CSN i Eskilstuna om du vill veta mer om TUFF-ersättning.

Senast uppdaterad: 2017-02-01