Konst- och kulturutbildningar

Konst- och kulturutbildningar är en ny utbildningsform i Sverige. Utbildningarna är eftergymnasiala och  startar första gången hösten 2015.

Utbildningarna ska uppfylla något av följande:

  • förbereda för vidare studier på konstnärliga högskolor, exempelvis på Konstfack eller Kungliga musikhögskolan
  • leda till ett yrke inom det konstnärliga eller kulturella området eller
  • bidra till att bevara eller utveckla kulturarvet.

Längden på utbildningarna kan variera från ett halvår upp till tre år. Det finns också kortare kurser. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som beslutar om dessa konst- och kulturutbildningar.
Myndigheten för yrkeshögskolan

Veckor med studiemedel

Konst- och kulturutbildningarna kan tillhöra två olika grupper som ger rätt till studiemedel i olika antal veckor.

Om utbildningen förbereder för vidare studier på konstnärliga högskolor, får du använda dina veckor med studiemedel för gymnasiala studier (som längst totalt 80 veckor).

Om utbildningen ska leda till ett yrke inom det konstnärliga eller kulturella området eller bidra till att bevara eller utveckla kulturarvet, får du använda dina veckor med studiemedel för eftergymnasiala studier (som längst totalt 240 veckor).

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som beslutar vilken av grupperna utbildningen tillhör.

För dig som är under 20 år

Är du under 20 år och läser en gymnasial konst- och kulturutbildning som förbereder för vidare studier på konstnärliga högskolor, kan du få antingen studiemedel eller studiehjälp. Du kan inte få båda studiestöden samtidigt. De gymnasiala utbildningarna märkta med GY efter utbildningens namn i Mina sidor.

Om du ansöker om studiemedel har du också möjlighet att ansöka om merkostnadslån för exempelvis undervisningsavgift. Merkostnadslån kan inte beviljas om du väljer studiehjälp.

Om du vill ha studiehjälp
Studiehjälp består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Du som är svensk medborgare behöver inte ansöka om studiebidraget, förutsatt att du ska läsa en gymnasial utbildning i Sverige. Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du däremot ansöka om.
Läs mer om studiehjälp

Om du vill ansöka om studiemedel
Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du kan få beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du måste ansöka för att få studiemedel.
Läs mer om studiemedel

Senast uppdaterad: 2015-06-24