Högskolans basår

Högskolans basår är en ettårig utbildning som du läser för att få behörighet till fortsatta studier.

Högskolans basår

  • är studier på gymnasienivå under ett år vanligtvis i naturvetenskapliga ämnen eller svenska
  • ordnas av högskolor och universitet
  • ger inga högskolepoäng
  • ger behörighet för fortsatta studier på det utbildningsprogram som basåret avser
  • ger oftast en garantiplats för den aktuella högskoleutbildningen
  • ger rätt till studiemedel.

För dig som är under 20 år

Är du under 20 år och läser högskolans basår, kan du få antingen studiemedel eller studiehjälp. Du kan inte få båda studiestöden samtidigt.
Studiehjälp - till vårterminen det år du fyller 20

Senast uppdaterad: 2014-03-24