Kompletterande utbildningar

Kompletterande utbildningar anordnas av privata skolor. Utbildningsformen kommer att försvinna och ersätts av utbildningar inom Konst-och kultur eller YH-utbildningar.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beslutar om vilka kompletterande utbildningar som ger rätt till studiestöd.
Myndigheten för yrkeshögskolan

Kompletterande utbildningar

  • är yrkesutbildningar eller högskoleförberedande utbildningar
  • är antingen ett komplement till gymnasieskolan eller eftergymnasiala
  • kräver i regel att du gått en gymnasieutbildning eller har viss yrkeserfarenhet.
  • måste du betala en terminsavgift för.

Några vanliga kompletterande utbildningar är

  • trafikflygarutbildningar (utbildning till pilot)
  • högskoleförberedande utbildningar inom konst, scenkonst eller musik
  • hantverksutbildningar
  • yrkesutbildningar inom dans.

Vill du veta om utbildningen ger rätt till studiemedel, är du välkommen till vår Kundservice.

Senast uppdaterad: 2017-03-27