Permanent uppehållstillstånd

Du kan normalt få grundläggande rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket gett dig permanent uppehållstillstånd (PUT).

Du som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt så kallad uppskjuten invandringsprövning kan normalt inte få rätt till studiestöd.

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.
Vad krävs för att få studiemedel?
Vad krävs för att få studiehjälp?

Exempel - Zyla är gift med Anton

Zyla är gambisk medborgare och har varit i Sverige i två och ett halvt år. Hon kom hit eftersom hon är gift med Anton som är svensk medborgare. Efter två år fick Zyla permanent uppehållstillstånd av Migrationsverket. Hon ska nu studera och ansöker därför om studiemedel. Eftersom Zyla har permanent uppehållstillstånd har hon grundläggande rätt till studiestöd.

Senast uppdaterad: 2013-02-25