Barn med svensk medborgare

Om du har barn med en svensk medborgare som du bor tillsammans med i Sverige, kan du få grundläggande rätt till svenskt studiestöd.

Du måste även ha ett giltigt uppehållstillstånd grundat på familjeanknytning till honom eller henne.

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.
Vad krävs för att få studiemedel?
Vad krävs för att få studiehjälp?

Senast uppdaterad: 2013-02-25