Under 20 år

Du som är under 20 år kan få rätt till studiestöd om du uppfyller särskilda villkor.

För att få grundläggande rätt till svenskt studiestöd måste du uppfylla något av följande villkor:

  • Du och din förälder har ett giltigt uppehållstillstånd grundat på familjeanknytning till en person som bor i Sverige.
  • Du har en förälder som är svensk medborgare och du har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt grundat på familjeanknytning till den föräldern.
  • Du har placerats i familjehem eller på institution av en svensk myndighet.
  • Du har en vårdnadshavare som bestämts av en svensk myndighet.

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.
Vad krävs för att få studiemedel?
Vad krävs för att få studiehjälp?

Senast uppdaterad: 2013-02-25