Uppehållsrätt och varaktig anknytning

Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES-området och Schweiz kan normalt få grundläggande rätt till svenskt studiestöd om du har uppehållsrätt för att du är anhörig till en medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz och du har varaktig anknytning till Sverige. Du ska dessutom vara bosatt i Sverige. Du som är anhörig till en svensk medborgare omfattas normalt inte av denna regel.

Om du har uppehållsrätt kan CSN bedöma om du har varaktig anknytning till Sverige. Du kan ha varaktig anknytning om

  • du arbetat här under minst två år
  • du är gift eller sambo i Sverige med en medborgare i EU/EES eller i Schweiz sedan minst två år
  • du var under 20 år när du flyttade till Sverige.

Arbete i Sverige

Du ska ha bott och arbetat i Sverige i minst två år. Du måste ha arbetat minst halvtid.

Som arbete räknas också

  • registrerad arbetslöshet vid en svensk arbetsförmedling
  • arbetsmarknadsutbildning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd
  • utbildning i svenska för invandrare (sfi)
  • utbildning i svenska på högst grundskolenivå, på minst halvtid
  • tid då du haft sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande
  • vård av eget barn som är under tio år
  • vård av nära anhörig, på heltid

Gift eller sambo med en medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Du är gift eller sambo med en medborgare i EU/EES eller i Schweiz och ni har bott tillsammans i Sverige i minst två år. Din man, fru eller sambo måste då också uppfylla villkoren för att ha grundläggande rätt till studiestöd enligt de svenska bestämmelserna.

Under 20 år

Du var under 20 år när du flyttade till Sverige med din förälder och ni har uppehållsrätt som anhöriga till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz i Sverige. Din förälder bor och arbetar här.

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.
Vad krävs för att få studiemedel?
Vad krävs för att få studiehjälp?

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2016-06-16