Anhörig (EU-rätten)

Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES-området och Schweiz, och är gift eller sambo med en person som är medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten om din man, fru eller sambo arbetar eller driver eget företag i Sverige. Då kan du få grundläggande rätt till svenskt studiestöd.

Om din man, fru eller sambo är svensk medborgare och ni har bott tillsammans i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz, kan du också i vissa fall jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten. Din man, fru eller sambo måste efter sin bosättning utomlands arbeta eller driva företag i Sverige.

Du kan även jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten och få grundläggande rätt till svenskt studiestöd om du är barn till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver företag i Sverige. Som barn räknas du som är 21 år eller yngre. I vissa fall kan även du som är äldre än 21 år räknas som barn om du kan visa att du är ekonomiskt beroende av din förälder.

Du kan även jämställas med en svensk medborgare och få grundläggande rätt till svenskt studiestöd om du är förälder till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver företag i Sverige. Då måste du kunna visa att du är ekonomiskt beroende av ditt barn.

Vem räknas som arbetstagare eller egenföretagare?

För att den person du är anhörig till ska kunna ses som arbetstagare i Sverige, måste han eller hon

  • arbeta i tillräcklig omfattning, det vill säga inte för få timmar per vecka eller under för kort tid
  • få lön eller annan ersättning för det arbetet.

För att den person du är anhörig till ska kunna ses som egenföretagare i Sverige, måste han eller hon

  • arbeta i tillräcklig omfattning i sitt företag, det vill säga inte för få timmar per vecka eller under för kort tid
  • ha registrerat sitt företag hos Skatteverket och ha F-skattsedel.

Anhörig till medborgare i EU/EES eller i Schweiz som slutat arbeta

Om den person du är anhörig till slutat arbeta, kan han eller hon fortfarande räknas som arbetstagare eller egenföretagare i Sverige. Då måste han eller hon uppfylla något av följande villkor:

  • Personen ska vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde i Sverige och utbildningen har ett innehållsmässigt samband med arbetet i Sverige. Studierna måste vara yrkesinriktade och det får inte ha gått för lång tid sedan personen slutade arbeta.
  • Personen är tillfälligt förhindrad att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall.
  • Personen har blivit uppsagd från sin anställning och är registrerad som arbetssökande vid en svensk arbetsförmedling. Om personen arbetat mindre än ett år i Sverige, kan han eller hon bara räknas som arbetstagare under de sex månader som direkt följer efter att arbetet upphörde.

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.
Vad krävs för att få studiemedel?
Vad krävs för att få studiehjälp?

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2016-06-16