Permanent uppehållsrätt

Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES-området och Schweiz och har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten. Då kan du få grundläggande rätt till svenskt studiestöd.

PUR kan du få om du bott lagligt i Sverige utan uppehåll i minst fem år tillsammans med en EU/EES-medborgare som du är anhörig till. Med anhörig menas man, fru, sambo eller barn. Detta gäller inte om den du bor tillsammans med är svensk medborgare. Det gäller inte heller om du bor tillsammans med en schweizisk medborgare.

Om du vill ha ett bevis på att du har PUR, kan du ansöka om ett permanent uppehållskort (PUK) hos Migrationsverket.

Permanent uppehållsrätt i förtid

Du kan i vissa fall få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som

  • har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige det senaste året
    och som har bott här i minst tre år utan avbrott
  • har arbetat i Sverige men inte längre kan göra det
    och som har bott här i minst två år utan avbrott
  • har arbetat i Sverige men som inte längre kan göra det på grund av exempelvis
    en arbetsolycka eller yrkesskada som ger rätt till ersättning
  • har bott och arbetat i Sverige i tre år och som bor kvar här i dag men arbetar i ett annat EU/EES-land.

Du kan i vissa fall också få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som avled när han eller hon arbetade i Sverige. Den personen måste ha bott i Sverige de senaste två åren och avlidit på grund av en arbetsolycka eller yrkesskada.

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.
Vad krävs för att få studiemedel?
Vad krävs för att få studiehjälp?

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2014-11-14