Arbete (EU-rätten)

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten om du arbetar eller har ett eget företag i Sverige. Då kan du få grundläggande rätt till svenskt studiestöd. Även om du slutat arbeta kan du i vissa fall ha rätt till studiestöd.

Vem räknas som arbetstagare eller egenföretagare?

Du kan räknas som arbetstagare om

  • du arbetar under tillräckligt lång tid och tillräckligt många timmar per vecka
  • du får lön eller annan ersättning för det arbetet.

Du kan räknas som egenföretagare om

  • du arbetar i ditt företag under tillräckligt lång tid och tillräckligt många timmar per vecka
  • du registrerat ditt företag hos Skatteverket och har F-skattsedel.

I vilka fall kan du få rätt till studiestöd?

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om du uppfyller något av följande villkor:

Du fortsätter att arbeta samtidigt som du studerar

Du som arbetar eller driver eget företag i Sverige kan få rätt till studiestöd. Då måste du fortsätta att arbeta samtidigt som du studerar och dessutom arbeta tillräckligt många timmar i veckan.

Du har slutat arbeta men uppfyller särskilda villkor

Du som slutat arbeta i Sverige kan i vissa fall få rätt till studiestöd, om du uppfyller något av följande:

  • Du ska vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde i Sverige och utbildningen har ett innehållsmässigt samband med ditt arbete i Sverige. Studierna måste vara yrkesinriktade och det får inte ha gått för lång tid sedan du slutade arbeta.
  • Du är tillfälligt förhindrad att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall.
  • Du har blivit uppsagd från din anställning och registrerat dig som arbetssökande vid en svensk arbetsförmedling. Om du arbetat mindre än ett år i Sverige, kan du bara få rätt till studiestöd under de sex månader som direkt följer efter att arbetet upphörde.

Som vidareutbildning räknas exempelvis

  • en lärare som vidareutbildar sig inom pedagogik
  • en musiker som studerar vid musikhögskolan
  • en snickare som vidareutbildar sig till inredningsdesigner.

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.
Vad krävs för att få studiemedel?
Vad krävs för att få studiehjälp?

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2016-06-16